16 december - besök i Nya Elemantar

Idag fick klass 3 nytt besök i skolan. Maria Stålgren pratade om barnens och alla människors rättigheter. Hon frågade barnen vad de trodde att man behöver för att leva och överleva. Alla barnen fick skriva sina svar på ett litet, litet papper. De fick låtsas att det var ont om papper. Alla barnen skrev mat, sedan varierade det. På tavlan i klassrummet summerade Maria deras svar: vatten, familj, kärlek, husrum, hälsa, resurser och skola. Sedan gjorde de en annan lista på tavlan med att tänka fritt, tycka fritt och tro fritt. De här två listorna innebär två lagar, konventioner som är viktig för att det ska vara fred. De flesta stater i världen har skrivit under på att respektera och hjälpas åt med att respektera det här. Men vad ska man göra när det inte fungerar, om det har varit krig och människorna i landet har brist på det mesta på barnens lista? 

Vi hade bjudit in Elin Orvik från Scouterna, se bilden nedan. Elin har under 2011 varit i Burundi i flera månader för ett fredsprojekt som Scouterna samarbetar med i tre olika länder, bland annat i Burundi. Projektet drivs tillsammans med Kvinna till Kvinna och med stöd från Svenska Postkodlotteriet. Projektet heter Amahoro Amani som betyder fred, och adressen till hemsidan är www.amahoroamani.se. I detta projekt är 25-30000 scouter med och påverkar fredsarbetet i länderna. Elin visade många fina bilder och berättade att scouterna hjälper till med det som är besvärligt i deras närmiljö. Exempel på aktiviteter som fredsklubbarna i projektet genomfört är att bygga en bro där regnet sköljt bort vägen till vårdcentralen, röja undan hinder där barnen går för att hämta vatten för att öka säkerhet och trygghet eller spela fotboll för att skapa vänskapsband mellan olika grupper i området.

Alla barnen i klass 3 hade så många frågor och tiden gick fort. När lektionen nästan var slut lärde Elin oss en sång och danslek där alla fick vara med. Syftet är att sjunga, dansa och ha roligt ihop, men just att leken går till så att alla är med, med sin egen personliga dansstil och sång. Vi talade mycket om det, att alla människor behöver samma saker och är lika mycket värda. Barnens lärare Anna-Lena Lissenko, frågade om vi kunde komma i januari eller februari och visa bilderna som vi skulle ta på Burundi resan. Det sa vi med glädje JA till.

 

Sidan uppdaterad 2011-12-19.