Du är här:Start > Om oss > Publikationer

Publikationer

Stegenberg, M., Distriktssköterska i global by. Vårdfacket, 2001. Årgång 25 ( nr 5): p. 42-44.

Stålgren, M. and M. Lorensson, Vi vill göra någonting, inte titta i väggen och tänka för mycket" Erfarenheter av att behandla barn, ungdomar och unga med krigs- och tortyrskador. Svenska Röda Korset, 2004: p. 16.
 
Stålgren, M., An explorative study of the protection of health for asylum seekers in Sweden in relation to health as a Human Right, Degree Project Report Series, 2008:6, in Department of Women’s and Children’s health. 2008, Uppsala University: Uppsala. p. 79.
 
Stålgren, M., An explorative study of the protection of health for asylum seekers in Sweden in relation to health as a Human Right, in A Swedish Red Cross report. 2008, Swedish Red Cross, Stockholm. Länk.


Stålgren, M., Asylsökandes hälsa - hot och lösningar. 2008, Bildspel. Swedish Red Cross: Sweden. Detta material ingår i Svenska Röda Korsets utbildning i mänskliga rättigheter, rätten till hälsa. För att utbilda dig hos Röda Korset kontakta vxl. 08-452 46 00
 
Stålgren, M., Utredning och dokumentation av tortyr och annan grym och förnedrande behandling.  En kort sammanställning om ett medicinskt och juridiskt verktyg grundat på internationellt erkänd standard, det så kallade Istanbulprotokollet (FN 1999). Swedish Red Cross.Editor. 2010: Stockholm. Länk.


Stålgren, M., H. Samnegård, E. Rimsten (2011). "Use of medico-legal documentation in the asylum process in Sweden. Experiences and results from the Swedish Red Cross on the use of the Istanbul Protocol 2007-2010." IRCT Documenting Torture Newsletter (4). Länk.