Välkommen

Detta är hemsidan för RIGHT2Health (r2).

Vi erbjuder föreläsningar, rådgivning och utredning gällande rätten till hälsa, som en mänsklig rättighet på lokal, regional och global nivå. Vi vänder oss till högskolor, universitet, myndigheter, hälso- och sjukvård och frivilligorganisationer som arbetar med eller har frågor kring rätten till hälsa generellt och migranter specifikt. Dina frågor eller idéer är vårt uppdrag!